Stichting Denova respecteert de privacy van onze (potentiële) donateurs, relaties en iedereen die onze websites bezoekt. Stichting Denova is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Stichting Denova houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Stichting Denova verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van uw actie kunnen wij de volgende gegevens aan u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Van nieuwe donateurs en deelnemers nemen wij de herkomst (reden van aanmelding) op. Wanneer u zich aanmeldt tijdens een evenement of informatieavond, wordt dit genoteerd zodat wij te allen tijden kunnen opzoeken welke informatie aan u verstrekt is tijdens deze gelegenheid. Hierbij wordt tevens nadrukkelijk gevraagd of u ook onze nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van actuele zaken en het werk van Stichting Denova.

Aan deelnemers, donateurs en vrijwilligers wordt voorafgaand aan plaatsing gevraagd of zij akkoord gaan met vermelding op onze social media kanalen of het plaatsen van foto en video materiaal waarin zij zichtbaar zijn.

Stichting Denova verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en/of donatie.
 • Het bedanken voor uw betaling en/of donatie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Stichting Denova verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

E-mail contact

Als u ons een e-mail stuurt worden uw gegevens bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van de betreffende vraag of het betreffende verzoek.

Stichting Denova verstuurt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Deze uitschrijflink is te vinden onderaan elke nieuwsbrief die u ontvangt. U kunt ook een e-mail sturen naar info@stichtingdenova.nl indien u de nieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Denova verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het verrichten van betalingen en/of andere activiteiten. Wij werken alleen met bedrijven en leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies worden bij vrijwel alle bestaande websites gebruikt. Wij maken gebruik van twee soorten cookies: functionele of noodzakelijke cookies en analytische cookies. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Functionele of noodzakelijk cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website op een juiste manier functioneert. U kunt hierbij denken aan een goede manier van weergegeven van door ons uitgekozen lettertypes en dat browserinstellingen worden opgeslagen zodat u onze website optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken. Ook kunnen we herkennen welk apparaat (tablet, mobiel, desktop) u als bezoeker van onze website gebruikt zodat wij voor een juiste weergave kunnen zorgen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij gegevens over het gebruik van onze website door gebruikers. Door dit te meten kunnen wij onze website blijven verbeteren en optimaliseren in uw voordeel. De informatie die Google hiermee verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en versleuteld verwerkt en worden na 26 maanden verwijderd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies van derden

Stichting Denova heeft geen invloed op het verzamelen van informatie door partijen waarvan wij diensten afnemen. Wij doen wel ons uiterste best om de hoeveelheid informatie die gedeeld wordt met die partijen tot een minimum te beperken. Wij hebben geen invloed op de informatie die deze partijen verzamelen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage van uw gegevens. Als u op basis van inzage uw gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen via info@stichtingdenova.nl

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, dan kunt u dat aanpassen in de instellingen van uw browser. U krijgt dan een waarschuwing voordat er een cookie wordt geplaatst. U kunt de browser ook zodanig instellen dat de browser alle cookies weigert. Door dit te doen kan het zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies kunt u hier vinden: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Wijzigingen privacy verklaring

Stichting Denova behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of opmerkingen

Stichting Denova is verantwoordelijk voor de verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen over ons privacy- en cookiebeleid heeft en contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@stichtingdenova.n