BLOG – Leider van de gemeenschap De Nova

Gert Malgas, 37 jaar, is het contactpersoon van Stichting Denova in Zuid-Afrika. Hij is één van de gemeenschap leiders wat betekent dat hij precies weet wat er speelt in de wijk. Hij helpt de bewoners bij verschillende hand en span diensten en beheert een Facebookpagina waarin hij lokaal nieuws plaatst. Gert is geboren in Denova en woont daar nog steeds. Binnen zijn samengestelde gezin zijn er vier kinderen. Gert heeft een groot hart voor de gemeenschap en heeft het zijn missie gemaakt om de kwetsbare mensen te ondersteunen. Hij heeft een diploma community development en sociaal werk. Helaas heeft hij geen betaald werk, maar hij heeft het druk met dingen regelen voor zijn buurtgenoten en hij zit in de medezeggenschapsraad van de lagere school. Wij zijn erg blij dat Gert de ogen en oren in de wijk is voor ons.

You Might Also Like