Eenmalige donatie

Stichting Denova zorgt ervoor dat het gedoneerde geld meteen op de juiste plek terecht komt. We zijn transparant bij onze acties. 

Bedrag
Op dit moment bieden we noodhulp omdat de meeste bewoners van De Nova door de coronacrisis geen inkomsten meer hebben. De uitkeringen van de overheid zijn zo laag, dat men daar niet van kan rondkomen. 

 
 
Wij zamelen in Nederland geld in om voedselpakketten en hygiene pakketten te verspreiden.
 
In 2020 hebben we in totaal 260 voedsel- en hygienepakketten uitgedeeld. Eén pakket kost €30 en één familie kan er twee weken van leven. Wil jij ook bijdragen?  
 
 
Gebruik de IDEAL link hierboven of  maak een overschrijving naar: Stichting Denova, NL11TRIO0788935372, o.v.v. voedselpakket. (De Triodos Bank biedt niet de service van IBAN/naam herkenning).
 
Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: info@stichtingdenova.nl

Vaste bijdrage

We proberen de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Zo werken we alleen maar met vrijwilligers en huren we geen kantoor. 

We hebben wel kosten aan bijvoorbeeld de website, internet en kleine bedank cadeautjes voor vrijwilligers. Hiervoor kan je een vaste bijdrage doneren, dat kan per maand, per kwartaal of per jaar. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? 

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: info@stichtingdenova.nl

Stichting Denova, NL11TRIO0788935372. (De Triodos Bank biedt niet de service van IBAN/naam herkenning).

ANBI

Officiële naam

Stichting Denova
RSIN: 86108468 8

Contactgegevens

Boeier 73
8446 EE Heerenveen
Nederland
info@stichtingdenova.nl
06-284 710 77 JESUSJESUSJESUSJESUS

Bestuur

Voorzitter: Alje Heinkens

Penningmeester: Jakob Heinkens

Secretaris: Marieke Jooste-Heinkens

Algemeen bestuurslid: Jacobus Jooste

Vergoeding bestuursleden

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (opgenomenen in de statuten in artikel 3.5).

Vergoeding personeel

Bij de stichting werken uitsluitend vrijwilligers en zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

De Stichting Denova wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van de armoede en daarmee deze armoede doen beëindigen in de wijk Denova Rawsonville . Dit betekent dat:

– Mensen voldoende inkomen hebben voor eten/drinken, onderdak, vervoer, scholing, ziektekosten en recreatie.

– Mensen in goed gebouwde huizen wonen met sanitair met warm/koud water in huis, elektriciteit en internet.

– In het dorp voorzieningen zijn zoals: goede medische zorg, goede scholen, sport/muziek en kunst mogelijkheden, openbaar vervoer, kinderopvang en een trainingscentrum.

Nederlandse Stichting Denova zet zich sinds maart 2020 in voor de armste mensen in het plattelandsdorp Rawsonville in Zuid-Afrika. Deze gemeenschap van ongeveer 500 mensen woont aan de rand van het dorp en wordt De Nova genoemd.

De Stichting vindt het belangrijk dat hulp en financiële middelen direct gaan naar degenen die dat nodig hebben. Daarom werkt de Stichting met de leiders van de gemeenschap en zij is dagelijks in gesprek met de andere bewoners via social media. Door transparant te werken zorgt de sociale controle in de wijk ervoor dat de fondsen ook op de juiste manier besteed worden.

Visie

Stichting Denova is van mening dat geld niet de enige oplossing voor het beëindigen van armoede. Het is wel een belangrijke voorwaarde. Maar simpelweg geld doneren is vaak niet de juiste weg. Samenwerking met de bewoners van de wijk De Nova, de mensen waar de stichting Denova zich voor wil inzetten staat voorop, zij weten zelf het beste hoe ze hun eigen  armoede kunnen bestrijden. Donaties van particulier naar particulier en van organisatie naar organisatie.

Beleid

De Stichting Denova zal  de komende periode twee sporen volgen. Het ene spoor bestaat uit onderzoek welke strategie we als stichting op de langere termijn zullen volgen. Hiervoor zullen we veel contact met de gemeenschap hebben. We zullen de mogelijkheden voor actie onderzoeken en eventueel pilots gaan draaien. We gaan ook op zoek naar soortgelijke organisaties om van te leren. Aan het einde van deze onderzoeksperiode zal de Zuid-Afrikaanse tak van de Stichting opgericht worden. De verwachting is dat dit rond november 2020 gerealiseerd is.

Na afronding van het onderzoek stelt de Stichting Denova een beleidsplan op voor de volgende drie jaar. 

Het tweede spoor is het bieden van ad hoc support. Op het moment van schrijven is er honger onder de mensen, omdat zij de gevolgen ondervinden van de Corona crisis: geen werk dus ook geen inkomsten. Zo zal de stichting Denova naast grote en langdurig lopende projecten immer op de actualiteit inspringen en daar waar nodig hulp bieden. Hulp bieden gaat steeds steeds in nauw overleg met de bewoners van De Nova en hun vertegenwoordigers. Op het moment dat Zuid-Afrikaanse bestuur is geïnstalleerd, kan met hen de prioriteiten worden bepaald.

Actueel verslag

Stichting Denova biedt op dit moment noodhulp door het verstrekken van voedsel- en hygiënepakketten. De bewoners worden door de coronacrisis hard getroffen: geen werk betekent ook geen loon. De eerste inzamelingsactie in Nederland heeft al 120 pakketten opgeleverd voor 120 families in de wijk De Nova. De inhoud van deze pakketten is, in overeenstemming met visie van de Stichting Denova, door de bewoners zelf bepaald. Stichting Denova gaat voorlopig door met het bieden van noodhulp.

Inkomsten werving

Financiën worden gegenereerd door het werven van donateurs, sponsoractiviteiten te organiseren, het zoeken van particulieren die Zuid-Afrika een warm hart toedragen en fondsen aan te schrijven. De sponsoractiviteiten betreffen sportactiviteiten als hardloop- en fiets(wielren)evenementen.

Beheer en besteding van het vermogen

Het bestuur van de stichting beheert het vermogen. Bewoners uit de wijk De nova in Rawsonville, Zuid-Afrika dienen hun voorstellen ter bestrijding van de armoede in hun wijk in. Zij doen dit bij de contactpersonen van de stichting die tevens de leiders van de gemeenschap De Nova zijn. Het bestuur van de stichting bepaalt in overleg met de gemeenschapleiders of en op welke manier het voorstel ondersteund zal worden.