Stichting Denova is volledig afhankelijk van steun in de vorm van tijd, geld en andere middelen. We kunnen niet bestaan zonder deze mensen. We werken alleen met vrijwilligers. Wil jij ook onze vriend worden? Neem dan contact op met Marieke via info@stichtingdenova.nl

Jacobus en Marieke zijn de oprichters van Stichting Denova. Jacobus is Zuid-Afrikaan en heeft zich in 2018 in Nederland gevestigd. Omdat hij uit Denova komt, heeft hij een adviserende functie in het bestuur. Jacobus is als betontimmerman door de week onder scheefgezakte huizen te vinden om nieuwe funderingen aan te leggen. Zijn grote hobby rugby heeft hij gelukkig ook in Nederland kunnen voortzetten waar hij voor de Rugby Club Sneek speelt.

Marieke, de vrouw van Jacobus, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van Stichting Denova. Daarnaast vervult zij de functie van secretaris in het bestuur. Marieke heeft meer dan tien jaren in Zuid-Afrika gewoond. Zij werkt als supervisor en stagedocent voor de Hanzehogeschool Groningen.

Voorzitter Alje Heinkens

In 2018 heb ik een bezoek gebracht aan De Nova, de buurtschap waar Jacobus Jooste, één van de oprichters van de Stichting Denova, is geboren en waar hij de eerste tien jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Het was een memorabel bezoek, met muziek en dans. Vrolijke en vooral heel vriendelijke bewoners, maar als je goed om je heen keek, zag je overal de armoede. Toen al vroeg ik me af: “Wat zou een klein beetje hulp het leven van de bewoners een stuk verbeteren.” In 2020 is de Stichting Denova opgericht, de stichting waar ik voorzitter van ben geworden. Ik voel me bevoorrecht dat ik mijn bijdrage kan leveren aan het streven de welvaart van de bewoners van Denova te verbeteren. Nu ik niet meer een betaalde baan heb, ik ben met pensioen, kan ik naast mijn hobby’s een deel van mijn vrije tijd besteden aan het zinvolle stichtingswerk. Samen met de andere bestuursleden plannen maken om fondsen aan te boren, acties op te zetten en in overleg met vertegenwoordigers van de bewoners in Denova de verkregen gelden op een zinvolle manier in te zetten. Met het doel de welvaart van de bewoners in Denova te vergroten. Ik ben in december 2016 met pensioen gegaan. Daarmee kwam een einde aan een werkzaam leven in het onderwijs. Er is nu tijd vrijgekomen om vrijwilligerswerk op mij te nemen en vooral is er meer tijd vrijgekomen voor mijn hobby’s: lange fietstochten maken, klussen en werken in onze volkstuin. Gelukkig blijft er voldoende tijd over voor het voorzitterschap van de Stichting Denova. Samen met de andere bestuursleden en de vrijwilligers die zich spontaan aanmelden, kunnen wij het verschil maken voor de gemeenschap van De Nova.

Penningmeester Jakob Heinkens

Mijn naam is Jakob Heinkens en ben 67 jaar en woon in Bergen. Ik ben ongehuwd en heb drie dochters en twee kleinkinderen. Van beroep ben ik administrateur. Sinds vele jaren verzorg ik de financiële administratie voor vele ondernemers wat uiteindelijk uitmondt in het samenstellen van de jaarstukken en de fiscale aangiften. Mijn hobby’s zijn: golfen, tennissen, voetbal en wandelen. Waarom ik in het stichtingsbestuur ben gaan zitten? Omdat mijn nicht Marieke jaren lang in Zuid Afrika heeft gewoond. En daar is getrouwd met Jacobus Jooste, mede oprichter van de stichting. Jacobus heeft gewoond in de Nova en heeft de armoede daar van zeer nabij meegemaakt. En wij gaan proberen de mensen daar een beter leven te geven. De doelstelling van de stichting is om fondsen te werven ter bestrijding van de armoede in met name in het dorp Rawsonville en dit spreekt mij erg aan. Toen Marieke mij benaderde om een bestuursfunctie te willen bekleden in de stichting heb ik daarop direct positief gereageerd. Mijn functie in het bestuur zal penningmeester zijn. En het leuke van alles is dat mijn broer Alje Heinkens tot voorzitter is benoemd en Marieke Jooste – Heinkens tot secretaris.