Missie

Stichting Denova wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van de armoede in de wijk Denova Rawsonville. Dit betekent dat:

– Mensen voldoende inkomen hebben voor eten/drinken, onderdak, vervoer, scholing, ziektekosten en recreatie.

– Mensen in goed gebouwde huizen wonen met sanitair met warm/koud water in huis, elektriciteit en internet.

– In het dorp voorzieningen zijn zoals: goede medische zorg, goede scholen, sport/muziek en kunst mogelijkheden, openbaar vervoer, kinderopvang en een trainingscentrum.

Visie

– Bestrijding van de armoede

– Hulp en financiële steun direct naar degene die het nodig heeft.

– De lokale bevolking bepaalt wat nodig is.

– Langdurige hulp op kleine schaal.

Wat wij doen

Wij vinden het belangrijk dat hulp en   financiële middelen direct gaan naar degenen die dat nodig hebben. We werken daarom samen met onze plaatselijke zusterstichting Denova Foundation, met de leiders van de gemeenschap en we zijn ook veel in gesprek met de andere bewoners via social media. Door transparant te werken zorgt de sociale controle in de wijk ervoor dat de fondsen ook op de juiste manier besteed worden. 

Ons verhaal

Jacobus Jooste, oprichter van de stichting komt uit De Nova en heeft daar tot zijn tiende gewoond. Zijn vader overleed voordat Jacobus geboren was en zijn moeder kon door haar eigen problemen niet voor hem zorgen. Verschillende familieleden en mensen uit de gemeenschap hebben er voor gezorgd dat Jacobus als kind toch altijd iets te eten en een plek om te slapen had. Het Afrikaanse gezegde: ‘It takes a village to raise a child’, is letterlijk van toepassing op Jacobus.

Jacobus woont nu in Nederland met zijn Nederlandse vrouw Marieke Jooste-Heinkens (mede-oprichter van Stichting Denova) en zij  willen de rijkdom van Nederland delen met de mensen die  voor Jacobus in zijn jonge jaren gezorgd hebben. De meeste bewoners van Denova leven onder de armoedegrens en op het platteland zijn er zeer weinig voorzieningen en een lage werkgelegenheid.