Missie

Stichting Denova wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van de armoede in de wijk Denova Rawsonville. Dit betekent dat:

– Mensen voldoende inkomen hebben voor eten/drinken, onderdak, vervoer, scholing, ziektekosten en recreatie.

– Mensen in goed gebouwde huizen wonen met sanitair met warm/koud water in huis, elektriciteit en internet.

– In het dorp voorzieningen zijn zoals: goede medische zorg, goede scholen, sport/muziek en kunst mogelijkheden, openbaar vervoer, kinderopvang en een trainingscentrum.

Visie

– Bestrijding van de armoede

– Hulp en financiële steun direct naar degene die het nodig heeft.

– De lokale bevolking bepaalt wat nodig is.

– Langdurige hulp op kleine schaal.

Wat wij doen

Wij vinden het belangrijk dat hulp en financiële middelen direct gaan naar degenen die dat nodig hebben. We werken daarom samen met onze plaatselijke zusterstichting Denova Foundation, met de leiders van de gemeenschap en we zijn ook veel in gesprek met de andere bewoners via social media. Door transparant te werken zorgt de sociale controle in de wijk ervoor dat de fondsen ook op de juiste manier besteed worden. 

JAARVERSLAG 2021

Ons verhaal

Mijn naam is Jacobus Jooste, ik ben samen met mijn vrouw Marieke oprichter van de stichting en kom uit De Nova waar ik tot mijn tiende gewoond heb. Mijn vader overleed voordat ik geboren was en mijn moeder kon door haar eigen problemen niet voor mij zorgen. Verschillende familieleden en mensen uit de gemeenschap hebben er voor gezorgd dat ik als kind toch altijd iets te eten en een plek om te slapen had. 

Het Afrikaanse gezegde: ‘It takes a village to raise a child’, is letterlijk op mij van toepassing.

Ik woon nu in Nederland met mijn Nederlandse vrouw Marieke Jooste-Heinkens en wij willen de rijkdom van Nederland delen met de mensen die voor mij in mijn jonge jaren gezorgd hebben. 

De meeste bewoners van De Nova leven onder de armoedegrens en op het platteland zijn er zeer weinig voorzieningen en een lage werkgelegenheid. Door onze directe steun in de vorm van bijvoorbeeld voedselpakketten of bouwmaterialen kan ik zorgen dat er vandaag de dag iets te eten en een plek om te slapen is voor de bewoners van De Nova.